lishma_logo_white

אנחנו מאמינים בתורה שלמדת!

שהיא משמעותית, שהיא יכולה לשנות
ושחשוב שתישאר מחובר אליה כמו שאתה רוצה

קצת עלינו

הקמנו את בית המדרש "לשמה" בלב רעננה בדיוק בשבילך!
כדי שתוכל להמשיך ולגדול בתורה, בלימוד הלכה יסודי ומעמיק ובלימוד אמונה מפתח ומפרה.
להתנסות אט אט בהעברת שיעורים, תוך ליווי אישי והכוונה שמותאמת עבור האור המיוחד שלך בתורה.
להשתתף בתכניות שנוגעות בתהליכים בחברה ובקהילה, מתוך מבט של תורה, ובהמשך – להגיע להנהגת קהילה!

ויותר מכך – להשפיע השפעה ממשית על סדר היום במדינת ישראל!

רוח בית המדרש

פעולת חכמי התורה להצלחת האומה… להגדיל תורה ולהאדירה, להעמיד תלמידים הרבה ולהרביץ תורה בישראל. שם שמו להם חק ומשפט להתיעץ יחד על עסקי רבים, צרכי ציבור הכוללים, לחפש דרך עצה ותושיה איך להרים בכבוד קרן האומה לתקן כל מעוות, להרים כל מכשול ותקלה מדרך בני עמנו, לדאוג בעד האושר הרוחני והחמרי אשר שניהם אחוזים ושלובים זה בזה במצב הלאום בכללו
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, מתוך "עיטור סופרים"
הרב קוק זצ"ל ראה בתחיית האומה בארץ ישראל תהליך של תחייה רוחנית משמעותית, הדורשת לימוד תורה מקיף הכולל את כל בתי המדרש שקמו לעם ישראל בגלותו הארוכה ממזרח וממערב. תהליך התחייה מחייב את תלמידי החכמים לקבל עליהם אחריות ללמד תורה שלמה את כל עם ישראל באהבה. צוואה זו של הרב קוק היא הרוח המאפיינת והדוחפת את בית מדרשנו.
הרב בנימין טבדי

הרב בנימין טבדי

ראש התכנית וראש בית המדרש "לשמה"

מסלול התכנית

שלב א: לשמוע

לימוד הלכה מכוון לקראת מבחני הרבנות הראשית, שיעורי אמונה מעמיקים בדגש על תורת המהר"ל והראי"ה קוק. לצד אלה, ליווי בהכנת שיעורים וכן סדרת הרצאות בנושאים קהילתיים וחברתיים.

שלב ב: ללמוד

לימוד והתפתחות אישית, השתלבות בקהילות בעיר והשמה כרבני קהילות בקהילות ובבתי הכנסת למתאימים. הלומדים בשלב זה מצטרפים לתכנית המנהיגות המתקיימת יום בשבוע בבית המדרש, ומקבלים במסגרתה הכשרה מקצועית.

שלב ג: ללמד

לימוד בבית המדרש והשתלבות בסדר היום התורני בעיר, פיתוח יזמות אישית ומשותפת, ומינוף פרויקטים ייחודיים בעיר כולה ובקהילה בפרט.

בוגרים מספרים

הרב נחמיה הלוי

בבית המדרש לשמה, כל מה שלמדתי עד היום בישיבה קיבל ביטוי ממשי. זכיתי להתחבר לקהילה יקרה ולהרבות שיעורים ולימוד, התקדמתי בהעברת שיעורים, בלימוד הלכה וביכולת לעבוד מתוך חבורה הפועלת יחד בעיר.

הרב נחמיה הלוי
רב קהילת "שער הרחמים" ברעננה

המלצת הרב אלעד משען

הרב אלעד משען

בית מדרש לשמה הוא קרש הקפיצה לחיים של שילוב בין המשך לימוד תורה בחבורה, התפתחות והתעלות אישית לבין העברת שיעורים ומפגש יומיומי עם ציבורים מגוונים. כל זאת, מתוך רצון אמיתי לחשוף את התורה במלוא עצמתה בפני הציבור.

הרב אלעד משען
רב במניין הספרדי במתחם 'אוהל אר"י' רעננה