בית מדרש לשמה » הרב יואל ביסראור
יואל ביסראור

הרב יואל ביסראוררב הקהילה הספרדית "ישורון" ברעננה

למד בישיבת ההסדר "היכל אליהו" בכוכב יעקב. בעל תעודת סמיכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית לישראל.

סדרות שיעורי תורה

באורך אור – לימוד תורה יומי
הליכות בעקבות אבות