בית מדרש לשמה » הרב הראל רביב
הראל רביב

הרב הראל רביב

למד בישיבת ההסדר בירוחם. שימש כחצר"מ בישיבת בנ"ע נחלים. כיום לומד במסלול הרבנים הצעירים בבית המדרש "לשמה".

דבר תורה שבועי

שיעורי תורה אחרונים

לכל השיעורים

הרב הראל רביב

דף לז'

הרב הראל רביב · כ״ג בטבת ה׳תשפ״אהרב הראל רביב

לה: ספק ברכות

הרב הראל רביב · ט׳ בטבת ה׳תשפ״א


הרב הראל רביב

דף לה'

הרב הראל רביב · ט׳ בטבת ה׳תשפ״א


סדרות שיעורי תורה

מסכת ברכות – אליבא דהלכתא
תלמוד בבלי – מסכת הוריות