בית מדרש לשמה » הרב בנימין טבדי
בנימין טבדי

הרב בנימין טבדיראש בית המדרש "לשמה"

למד בישיבות "מרכז הרב" שבירושלים ו"מעלה אליהו" שבתל-אביב. שימש כרב קהילה בצפון תל-אביב, ולאחר מכן עבר לכהן כרב קהילת "שטיבל יד-בנימין" ברעננה. בנוסף, משמש כראש תכנית החיילים בישיבת "מעלה אליהו" שבתל-אביב.

סדרות שיעורי תורה

מאמר "פרק בהלכות ציבור" – לראי"ה קוק
באר הגולה למהר"ל
תלמוד ירושלמי מסכת שביעית
עיונים בהל' תשובה לרמב"ם
עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם
עיון במעשיות בעלי-תשובה בתלמוד
מבוא לתורת המהר"ל
נתיב העבודה למהר"ל
נתיב הביטחון למהר"ל
הקדמה ראשונה לספר גבורות ה'
גבורות ה' פרק ס"א