בית מדרש לשמה

הרב בנימין טבדיראש בית המדרש "לשמה"

למד בישיבות "מרכז הרב" שבירושלים ו"מעלה אליהו" שבתל-אביב. שימש כרב קהילה בצפון תל-אביב, ולאחר מכן עבר לכהן כרב קהילת "שטיבל יד-בנימין" ברעננה. בעבר, שימש כראש תכנית החיילים בישיבת "מעלה אליהו" שבתל-אביב.

סדרות שיעורי תורה

מצוות יישוב ארץ ישראל – שיעורים עיוניים בביאור שיטות הראשונים עם חידושים נפלאים
ירושלמי מסכת ביכורים
מסכת ברכות גפ"ת 20 דק' ביום – פרק ראשון
נתיב התשובה למהר"ל
לימוד תוספות בעיון
הקדמות מהרש"ל
הקדמות הרמ"א
ירושלמי מסכת חלה
הקדמות רבי יוסף קארו
נתיב האמת למהר"ל
אור החיים הקדוש
"הקדמות" – הקדמת הרמב"ם ליד החזקה
ירושלמי מסכת מועד קטן
הלכות שביעית – שיעורי עיון
מאמר "פרק בהלכות ציבור" – לראי"ה קוק
באר הגולה למהר"ל
תלמוד ירושלמי מסכת שביעית
עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם
עיון במעשיות בעלי-תשובה בתלמוד
מבוא לתורת המהר"ל
נתיב העבודה למהר"ל
נתיב הביטחון למהר"ל
הקדמה ראשונה לספר גבורות ה'
גבורות ה' פרק ס"א