בית מדרש לשמה » פעילויות ומיזמים » חוגי מסע לילדי העיר
"התנוק, כשיחונך כראוי, ביחוד התנוק העברי, כמה קדושה ותום, כמה טהרה ומדות נעלות נמצא בנפש הנקיה והאהובה הילדותית שבקרבו, כל זמן שטומאת שוק החיים לא השביתה את החן וההון של פרח שושן זה, כמה קדוש וטהור הוא."

הראי"ה קוק – "מאמרי הראיה", דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות ת"ו

חוגי מסע לילדי העיר

ילדינו הם העתיד שלנו וכולנו רוצים לגדלם על יסודות חיי-תורה.
בית מדרש לשמה מזמין את ילדיכם היקרים לצאת למסע בין המועדים שבמעגל השנה!

במהלך השנה, בית המדרש פותח במסע מרתק ומיוחד, בו מתלווים הילדים לרבני בית המדרש.
יחד, בלימוד קבוע ומסקרן, הם צועדים בין סיפורים ומקורות, המלווים בפעילויות שיא מלהיבות.

 חוגי המסע מתקיימים פעמיים בשנה ומפורסמים באתר של בית המדרש וברחבי העיר.