בית מדרש לשמה » סיוע ותרומות

סיוע ותרומות

בבית המדרש "לשמה" אנו עוסקים בעבודה הגדולה והחשובה של "ללמוד וללמד". רבנים ואברכים עסוקים בלימוד סוגיות עמוקות ובהנגשתן לציבור הרחב, מתוך קשר אישי וחיבור עמוק לכלל.

 

מגוון הנושאים הנלמדים במסגרת בית המדרש ומגוון האוכלוסיות שאליהן התכנים מועברים הם רחבים. כולם – נשים, גברים, צעירים ובוגרים, מכל הצבורים, נהנים במשך כל שבוע מפירות בית מדרשנו.

 

הרבנים והאברכים נהנים מצבירת ניסיון בעבודה הציבורית – מה שנותן אותותיו בהווה, וביתר שאת בעתיד – כאשר יעמדו לנו רבנים עמלי תורה ואוהבי ישראל באמת – שייקחו על כתפיהם את האחריות הגדולה של איחוד האומה ותורת-חייה.

 

רוחו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שראה בתחיית האומה בארץ ישראל תהליך הכולל תחיה רוחנית משמעותית, הדורשת לימוד תורה מקיף הכולל את כל בתי המדרש שקמו לעם ישראל בגלותו הארוכה – ממזרח וממערב, מצפון ומים, ומחייב את תלמידי החכמים לקחת אחריות ללמד תורה שלימה ורעננה את עמו ישראל באהבה – היא הרוח המאפיינת והדוחפת את בית מדרשנו.

 

נודה לכם על תרומתכם לחיזוק מפעלינו החשוב.
אפשר בהחלט לתרום לנו מכספי מעשר ומכספי כפרות.