בית מדרש לשמה » סדרות שיעורים » משנה ותלמוד » תלמוד ירושלמי מסכת שביעית

תלמוד ירושלמי מסכת שביעית

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית – שיעור 1 – פרק א הל' א-ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 22


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית – שיעור 2 – פרק א הל' ב-ה

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 22הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 4 – פרק ב הלכות ב-ג

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 22הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 6 – פרק ב הלכה ה (המשך)

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 6 מתוך 22

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 16 פרק ה הלכה הלכה ב משנה

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 14 מתוך 22


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 17 פרק ה הלכה ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 15 מתוך 22


הרב בנימין טבדי

סיום פרק חמישי

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 16 מתוך 22


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 19 פרק ו הלכה א 1

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 17 מתוך 22


הרב בנימין טבדי

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 20 פרק ו הלכה א 2 הלכה ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 19 מתוך 22


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 21 פרק ו הלכה ג

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 20 מתוך 22הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 23 פרק פרק ז הלכה א 2

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 22 מתוך 22