בית מדרש לשמה » סדרות שיעורים » משנה ותלמוד » צוללים – העמקה בסוגיה מהדף היומי