בית מדרש לשמה » סדרות שיעורים

ארכיונים: סדרות שיעורים

חופה וקידושין

הרב יואל ביסראור

הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין – סימן לג שיעור 2

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 14הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין סוף סימן מב ותחילת סא

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 14


הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין סימן סא

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 5 מתוך 14


הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין סימן סד-סה

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 6 מתוך 14


הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין תקציר סימן מב ב ד

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 7 מתוך 14הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין- סימן לד חלק 2

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 9 מתוך 14


הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין- סימן סו א ג

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 10 מתוך 14


הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין- סימן סו ג ח

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 11 מתוך 14


הרב יואל ביסראור

חופה וקידושין סימן לד כה-כח

הרב יואל ביסראור · כ״ב בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 12 מתוך 14הלכות שביעית – שיעורי עיון

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 4 – פרק ב הלכות ב-ג

הרב בנימין טבדי · י״ט בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 5 מתוך 9
הרב בנימין טבדי

הלכות שביעית 8 יסודות דיני ספיחין

הרב בנימין טבדי · י״ט בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 8 מתוך 9


הרב בנימין טבדי

הלכות שביעית 9 הפקר שדה וכרם בשביעית

הרב בנימין טבדי · י״ט בסיון ה׳תשפ״א · שיעור 9 מתוך 9

לימוד כוזרי לנשים

לומדות כוזרי

הרב נתנאל ווייל

הקדמה לספר הכוזרי

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

המלך והחלום

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

הפילוסוף

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 3 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

דחיית הפילוסוף

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

נצרות ואיסלאם

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 5 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

המשך נצרות ואיסלאם

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 6 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

פתיחת דברי החבר

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 7 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי – הראיה

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 8 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי הראיה חלק שני

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 9 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי הראיה חלק שלישי

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 10 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי הראיה חלק רביעי

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 11 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי – סגולת ישראל

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 12 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי – סגולת ישראל חלק ב

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 13 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי – סגולת ישראל חלק ג

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 14 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי – סגולת ישראל חלק ד

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 15 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי סגולת ישראל חלק ה

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 16 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי בריאת העולם חלק א

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 17 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי בריאת העולם חלק ב

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 18 מתוך 21


הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי בריאת העולם סיכום

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 19 מתוך 21הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי – בין אמונה לדת

הרב נתנאל ווייל · י״ד בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 21 מתוך 21

מהמקורות להלכה – הלכות בשר בחלב

מהמקורות להלכה – הלכות בשר בחלב


הרב אלדד קרני

31. שו"ע (סי' צא, סע' ד[2]) – בגדרי תתאה גבר

הרב אלדד קרני · י״ב בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 18 מתוך 21


הרב אלדד קרני

32. שו"ע (סי' צא, סע' ד[3]) – "אדמיקר ליה"

הרב אלדד קרני · י״ב בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 19 מתוך 21


הרב אלדד קרני

33. שו"ע (סי' צא, סע' ה-ו) – מליח כרותח (1)

הרב אלדד קרני · י״ב בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 20 מתוך 21


הרב אלדד קרני

34 שוע סי' צא, סע' ה ו מליח כרותח 2

הרב אלדד קרני · י״ב בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 21 מתוך 21

באורך אור – לימוד תורה יומי


הרב יואל ביסראור

באורך אור – הלכות ערלה חלק 1

הרב יואל ביסראור · י״א בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 13


הרב יואל ביסראור

באורך אור – הלכות ערלה חלק 2

הרב יואל ביסראור · י״א בשבט ה׳תשפ״א · שיעור 3 מתוך 13הרב יואל ביסראור

מאמר "פרק בהלכות ציבור" – לראי"ה קוק

לימוד מאמרו של הראי"ה קוק "פרק בהלכות ציבור". המאמר עוסק ביחס שבין תלמידי חכמים, מהי כפירה, היחס לרפורמים, אחדות ישראל

הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק א)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ב)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ג)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 3 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ד)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ה)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 5 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל

הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל – שיעור מס' 1 – הקדמה (א)

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל – שיעור מס' 2 – הקדמה (ב)

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל – שיעור מס' 3 – הקדמה (ג)

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 3 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הראשון ט

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 12 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל שיעור מס' 12 באר הראשון ט

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 13 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל שיעור מס' 13 באר הראשון י

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 14 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הראשון יא

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 15 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הראשון יב

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 16 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 15 באר הראשון יב

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 17 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 16 באר הראשון יב

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 18 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 17 באר הראשון יג

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 19 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 17 באר הראשון יג

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 20 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 18 באר הראשון יד

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 21 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 20 באר השני ב

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 22 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 21 באר השני ג

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 23 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 22 באר השני ד

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 24 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 23 באר השני ה

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 25 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 24 באר השני ו

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 26 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 25 באר השני ז

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 27 מתוך 28


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהרל שיעור מס' 26 באר השני ח

הרב בנימין טבדי · כ״ו במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 28 מתוך 28

תלמוד ירושלמי מסכת שביעית

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית – שיעור 1 – פרק א הל' א-ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית – שיעור 2 – פרק א הל' ב-ה

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 33הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 4 – פרק ב הלכות ב-ג

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 33הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 6 – פרק ב הלכה ה (המשך)

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 6 מתוך 33

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 16 פרק ה הלכה הלכה ב משנה

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 14 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 17 פרק ה הלכה ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 15 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

סיום פרק חמישי

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 16 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 19 פרק ו הלכה א 1

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 17 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 20 פרק ו הלכה א 2 הלכה ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 19 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 21 פרק ו הלכה ג

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 20 מתוך 33הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 23 פרק פרק ז הלכה א 2

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 22 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 24 פרק פרק ז הלכה א 3

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 23 מתוך 33
הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 27 פרק ח הלכה ב 2 ד

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 26 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 28 פרק ח הלכה ה ז 1

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 27 מתוך 33
הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 31 פרק ט הלכה ג1 ה

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 30 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 33 פרק י הלכה א (1)

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 32 מתוך 33


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 34 פרק י הלכה א 2 ב 1

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 33 מתוך 33

עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם

הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 2

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 1 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 3

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 4

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 5

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 4 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 6

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 5 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב' שיעור 7

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 6 מתוך 6