בית מדרש לשמה » סדרות שיעורים

סדרות שיעורים

מצוות יישוב ארץ ישראל – שיעורים עיוניים בביאור שיטות הראשונים עם חידושים נפלאים

מצוות יישוב ארץ ישראל – שיעורים עיוניים בביאור שיטות הראשונים עם חידושים נפלאים Read More »סוגיות כלל ישראליות

סוגיות כלל ישראליות Read More »
ירושלמי מסכת ביכורים

ירושלמי מסכת ביכורים Read More »


מסכת ברכות גפ"ת 20 דק' ביום – פרק ראשון

מסכת ברכות גפ"ת 20 דק' ביום – פרק ראשון Read More »
נתיב התשובה למהר"ל

נתיב התשובה למהר"ל Read More »
לימוד תוספות בעיון

לימוד תוספות בעיון Read More »הקדמות הרמ"א

הקדמות הרמ"א Read More »


הרב בנימין טבדי

הקדמות יסודיות הקדמות הרמ א שיעור מס' 2

הרב בנימין טבדי · כ״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ב · שיעור 2 מתוך 4הרב בנימין טבדי

הקדמות הרמ א שיעור מס' 5 סיום

הרב בנימין טבדי · כ״ח באדר א׳ ה׳תשפ״ב · שיעור 4 מתוך 4

ירושלמי מסכת חלה

ירושלמי מסכת חלה Read More »

הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה – פרק א הלכה א (1)

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 1 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק א הלכה א 2

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 2 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק א הלכה א 3 סוף ההלכה

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 3 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק א הלכה ב ג1

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 4 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק א הלכות ד ו 1

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 5 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק א הלכה ד 2 סוף הפרק

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 6 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ב הלכה א 1 1

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 7 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ב הלכה א סיום

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 8 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ב סיום פק ג הלכה א 1

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 9 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ג הלכה א סיום

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 10 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ג הלכה ב ג

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 11 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ג הלכה ד (2) – ה (1)

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 12 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ד הלכה א ב 1

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 13 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ד הלכה ב 2

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 14 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ד הלכה ד

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 15 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ד הלכה ד סיום

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 16 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ד הלכה ד 1

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 17 מתוך 18


הרב בנימין טבדי

ירושלמי חלה פרק ד הלכה ה (1)

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 18 מתוך 18

הקדמות רבי יוסף קארו

הקדמות רבי יוסף קארו Read More »


הרב בנימין טבדי

הקדמות רבי יוסף קארו שיעור מס' 2

הרב בנימין טבדי · כ״ד בשבט ה׳תשפ״ב · שיעור 2 מתוך 4