בית מדרש לשמה » סדרות שיעורים

ארכיונים: סדרות שיעורים

מאמר "פרק בהלכות ציבור" – לראי"ה קוק

לימוד מאמרו של הראי"ה קוק "פרק בהלכות ציבור". המאמר עוסק ביחס שבין תלמידי חכמים, מהי כפירה, היחס לרפורמים, אחדות ישראל

הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק א)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ב)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ג)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 3 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ד)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

מאמר "פרק בהלכות ציבור" (חלק ה)

הרב בנימין טבדי · י״ט בכסלו ה׳תשפ״א · שיעור 5 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

באר הגולה למהר"ל

הרב בנימין טבדי

הרב בנימין טבדי

הרב בנימין טבדי


תלמוד ירושלמי מסכת שביעית

הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית – שיעור 1 – פרק א הל' א-ב

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 1 מתוך 11


הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית – שיעור 2 – פרק א הל' ב-ה

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 2 מתוך 11הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 4 – פרק ב הלכות ב-ג

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 4 מתוך 11הרב בנימין טבדי

ירושלמי שביעית 6 – פרק ב הלכה ה (המשך)

הרב בנימין טבדי · ג׳ במרחשון ה׳תשפ״א · שיעור 6 מתוך 11


עיונים בהל' תשובה לרמב"ם

הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 2

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 1 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 3

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 4

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 5

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 4 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב שיעור 6

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 5 מתוך 6


הרב בנימין טבדי

הל' תשובה לרמב"ם פרק ב' שיעור 7

הרב בנימין טבדי · כ״ו באלול ה׳תש״פ · שיעור 6 מתוך 6

עיון במעשיות בעלי-תשובה בתלמוד


הרב בנימין טבדי

בעלי תשובה בתלמוד – ריש לקיש

הרב בנימין טבדי · י״ד באלול ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 3


הרב בנימין טבדי

בעלי תשובה בתלמוד – ר' נתן צוציתא

הרב בנימין טבדי · י״ד באלול ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 3

נתיב העבודה נתיבות עולם מהרל

נתיב העבודה למהר"ל

הרב בנימין טבדי

נתיב העבודה פרק א' שיעור 1

הרב בנימין טבדי · י״ט באייר ה׳תש״פ · שיעור 1 מתוך 4


הרב בנימין טבדי

נתיב העבודה למהר"ל פרק א – שיעור 2

הרב בנימין טבדי · י״ט באייר ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 4


הרב בנימין טבדי

נתיב העבודה למהר"ל פרק א – שיעור 3

הרב בנימין טבדי · י״ט באייר ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 4


הרב בנימין טבדי

נתיב העבודה למהר"ל פרק א – שיעור 4

הרב בנימין טבדי · י״ט באייר ה׳תש״פ · שיעור 4 מתוך 4

מסכת ברכות – אליבא דהלכתא

לימוד מסכת ברכות – יחד עם סוגיות הלכתיות ואמוניות מתוך הגמרא. בימי ראשון ורביעי, שעה 21:00.

הרב הראל רביב

דף ב': זמן ק"ש של ערבית

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 1 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ג': אמירת אמן יהא שמיה רבא

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ד': אכילה לפני תפילת ערבית

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ה': לימוד תורה לפני תפילה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 4 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ו': מקום קבוע לתפילה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 5 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ז': תפילה הגולשת חוץ לזמנה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 6 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ח': שנים מקרא ואחד תרגום

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 7 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ט': זמני היום בהלכה – מג"א וגר"א

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 8 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף י': אכילה לפני תפילת שחרית

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 9 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף יא': ברכות התורה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 10 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף יב': ספק בברכות

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 11 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף יג': כוונה במצוות ובקריאת שמע

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 12 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף יד': ברכה ראשונה על טעימה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 13 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף טו

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 14 מתוך 55הרב הראל רביב

דף יח

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 16 מתוך 55


הרב הראל רביב

הרב הראל רביב

דף יט'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 18 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף יט: לא תסור, מקור סמכות חכמים

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 19 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כ'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 20 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כ: חיוב נשים בתפילה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 21 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כא'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 22 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כא: כוונה ודיבור בתפילה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 23 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כב' ע"א

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 24 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כב' ע"ב

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 25 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כב ע"ב: תקנת עזרא חלק ב'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 26 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כג'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 27 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כג: ניקיון לפני התפילה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 28 מתוך 55


הרב הראל רביב

כף כד'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 29 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כד ע"ב

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 30 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כה'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 31 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כה -כו'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 32 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כו'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 33 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כו': תפילת תשלומין

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 34 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כז'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 35 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כח

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 36 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כח: תפילת ערבית, יסודה ומהותה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 37 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כט ע"א

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 38 מתוך 55


הרב הראל רביב

כט ע"א: תיקון נוסח אחיד לתפילה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 39 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף כט ע"ב

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 40 מתוך 55


הרב הראל רביב

כט ע"ב: הזכרות ושכחה במהלך השנה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 41 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ל'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 42 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף ל: תפילת הדרך

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 43 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף לב'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 44 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף לב: כהן שהרג את הנפש

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 45 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף לג

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 46 מתוך 55


הרב הראל רביב

לג: טעמי המצוות

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 47 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף לד'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 48 מתוך 55


הרב הראל רביב

לד: טעמי המצוות חלק ב'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 49 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף לה'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 50 מתוך 55


הרב הראל רביב

לה: ספק ברכות

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 51 מתוך 55


הרב הראל רביב

לו: ברכה על תרופה

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 52 מתוך 55


הרב הראל רביב

דף לז'

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 53 מתוך 55


הרב הראל רביב

לז: ברכה על לחם מבושל, מצבריי, קרוטונים

הרב הראל רביב · כ״ג בניסן ה׳תש״פ · שיעור 54 מתוך 55


אורות המלחמה

הרב ענניאל אהרן

אורות המלחמה – פיסקה ב

הרב ענניאל אהרן · י״ח בניסן ה׳תש״פ · שיעור 1 מתוך 5


הרב ענניאל אהרן

אורות המלחמה פיסקה ג

הרב ענניאל אהרן · י״ח בניסן ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 5


הרב ענניאל אהרן

אורות המלחמה – פיסקה ד

הרב ענניאל אהרן · י״ח בניסן ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 5


הרב ענניאל אהרן

אורות המלחמה פיסקה ה

הרב ענניאל אהרן · י״ח בניסן ה׳תש״פ · שיעור 4 מתוך 5


הרב ענניאל אהרן

אורות המלחמה – פיסקה ה (המשך)

הרב ענניאל אהרן · י״ח בניסן ה׳תש״פ · שיעור 5 מתוך 5

חפץ חיים

5 דקות של (חפץ) חיים

הרב דוד ויצמן

פתיחה ללימוד חפץ חיים

הרב דוד ויצמן · ט׳ בניסן ה׳תש״פ · שיעור 1 מתוך 6


הרב דוד ויצמן

לימוד ממעשה מרים

הרב דוד ויצמן · ט׳ בניסן ה׳תש״פ · שיעור 2 מתוך 6


הרב דוד ויצמן

איסור לשון הרע לצורך פרנסה

הרב דוד ויצמן · ט׳ בניסן ה׳תש״פ · שיעור 3 מתוך 6


הרב דוד ויצמן

אופני הדיבור האסורים

הרב דוד ויצמן · ט׳ בניסן ה׳תש״פ · שיעור 4 מתוך 6


הרב דוד ויצמן

בצדק תשפוט עמיתך

הרב דוד ויצמן · ט׳ בניסן ה׳תש״פ · שיעור 5 מתוך 6


הרב דוד ויצמן

שלילת מעלות מחברו כדברי גנאי

הרב דוד ויצמן · ט׳ בניסן ה׳תש״פ · שיעור 6 מתוך 6