בית מדרש לשמה » חוברות ועלונים

חוברות ועלונים

חוברות ועלונים לחגים ולאירועים שונים, מפרי עטם של רבני ולומדי בית המדרש "לשמה".

לשמה במעגל השנה – ראש השנה

לשמה במעגל השנה – ראש השנה

אסופת מאמרים בהלכה ובאמונה לראש השנה ולימים הנוראים. המאמרים עוסקים בהיבטים השונים של ימי התשובה ובמצוות הנלוות אליהם. המאמרים נכתבו ע"י רבני ולומדי בית המדרש "לשמה" והופצו בעיר רעננה, לקראת ראש השנה תש"פ.


לשמה במעגל השנה – ט"ו בשבט

לשמה במעגל השנה – ט"ו בשבט

לקט מאמרים מבית "לשמה" לקראת ט"ו בשבט תש"פ. המאמרים שוזרים בתוכם רעיונות נפלאים, בירורי הלכה וחידושי מחשבה, בענייני ארץ ישראל ובענייני ברכות הנהנין.