בית מדרש לשמה » חדשות ועדכונים » השיעורים מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית מזל בת סעידה ע"ה