בית המדרש להכשרת רבנים 'לשמה' מחבר בין לומדי תורה ותלמידי חכמים לבין הציבור המעוניין בלימוד תורה רציני, עמוק, נוגע ומשמעותי. בוגרי ישיבות שבמשך שנים שקדו על תלמודם, באים לבית המדרש 'לשמה' במטרה לשלב בין לימוד התורה האישי להוראת התורה למעגלים שונים, שהיא התפקיד העיקרי והחשוב של רב בישראל.

שיעורי תורה בשידור

הרב אלדד קרני

מהמקורות להלכה – הלכות בשר בחלב

הרב אלדד קרני · השידור יחל בשעה 08:45


הרב הראל רביב

מילי דברכות – מסכת ברכות אליבא דהילכתא

הרב הראל רביב · השידור יחל בשעה 21:00

סדרות תורה אחרונות

חופה וקידושין
הלכות שביעית – שיעורי עיון
צוללים – העמקה בסוגיה מהדף היומי
לימוד כוזרי לנשים