בית המדרש להכשרת רבנים 'לשמה' מחבר בין לומדי תורה ותלמידי חכמים לבין הציבור המעוניין בלימוד תורה רציני, עמוק, נוגע ומשמעותי. בוגרי ישיבות שבמשך שנים שקדו על תלמודם, באים לבית המדרש 'לשמה' במטרה לשלב בין לימוד התורה האישי להוראת התורה למעגלים שונים, שהיא התפקיד העיקרי והחשוב של רב בישראל.

שיעורי תורה בשידור

הרב נתנאל ווייל

לומדות כוזרי

הרב נתנאל ווייל · השידור יחל בשעה 20:30

שיעורי תורה אחרונים


הרב הראל רביב

דף סג' סיום

הרב הראל רביב · י״ג באב ה׳תשפ״א


הרב הראל רביב

דף סג'

הרב הראל רביב · י״ג באב ה׳תשפ״א


הרב הראל רביב

דף סב'

הרב הראל רביב · י״ג באב ה׳תשפ״א


הרב הראל רביב

דף סא'

הרב הראל רביב · י״ג באב ה׳תשפ״א

סדרות תורה אחרונות

חופה וקידושין
הלכות שביעית – שיעורי עיון
צוללים – העמקה בסוגיה מהדף היומי
לומדות כוזרי