בית המדרש להכשרת רבנים 'לשמה' מחבר בין לומדי תורה ותלמידי חכמים לבין הציבור המעוניין בלימוד תורה רציני, עמוק, נוגע ומשמעותי. בוגרי ישיבות שבמשך שנים שקדו על תלמודם, באים לבית המדרש 'לשמה' במטרה לשלב בין לימוד התורה האישי להוראת התורה למעגלים שונים, שהיא התפקיד העיקרי והחשוב של רב בישראל.

שיעורי תורה בשידור

הרב בנימין טבדי

תלמודה של ארץ ישראל – לימוד בירושלמי מסכת שביעית

הרב בנימין טבדי · השידור יחל בשעה 20:00

סדרות תורה אחרונות

צוללים – העמקה בסוגיה מהדף היומי
לימוד כוזרי לנשים
מהמקורות להלכה – הלכות בשר בחלב
באורך אור – לימוד תורה יומי