בית המדרש להכשרת רבנים 'לשמה' מחבר בין לומדי תורה ותלמידי חכמים לבין הציבור המעוניין בלימוד תורה רציני, עמוק, נוגע ומשמעותי. בוגרי ישיבות שבמשך שנים שקדו על תלמודם, באים לבית המדרש 'לשמה' במטרה לשלב בין לימוד התורה האישי להוראת התורה למעגלים שונים, שהיא התפקיד העיקרי והחשוב של רב בישראל.

שיעורי תורה בשידור

אין שידורים במהלך יום זה.

סדרות תורה אחרונות

מצוות יישוב ארץ ישראל – שיעורים עיוניים בביאור שיטות הראשונים עם חידושים נפלאים
סוגיות כלל ישראליות
ירושלמי מסכת ביכורים
מסכת ברכות גפ"ת 20 דק' ביום – פרק ראשון