בית המדרש להכשרת רבנים 'לשמה' מחבר בין לומדי תורה ותלמידי חכמים לבין הציבור המעוניין בלימוד תורה רציני, עמוק, נוגע ומשמעותי. בוגרי ישיבות שבמשך שנים שקדו על תלמודם, באים לבית המדרש 'לשמה' במטרה לשלב בין לימוד התורה האישי להוראת התורה למעגלים שונים, שהיא התפקיד העיקרי והחשוב של רב בישראל.

שיעורי תורה בשידור

בית מדרש לשמה

"צוללים" העמקה בסוגיה מהדף היומי – הרב אביחי ברקוביץ

בית מדרש לשמה · השידור יחל בשעה 08:45


בית מדרש לשמה

"מילי דברכות" מסכת ברכות אליבא דהילכתא – הרב הראל רביב

בית מדרש לשמה · השידור יחל בשעה 21:20

סדרות תורה אחרונות

מאמר "פרק בהלכות ציבור" – לראי"ה קוק
באר הגולה למהר"ל
תלמוד ירושלמי מסכת שביעית
עיונים בהל' תשובה לרמב"ם