בית המדרש להכשרת רבנים 'לשמה' מחבר בין לומדי תורה ותלמידי חכמים לבין הציבור המעוניין בלימוד תורה רציני, עמוק, נוגע ומשמעותי. בוגרי ישיבות שבמשך שנים שקדו על תלמודם, באים לבית המדרש 'לשמה' במטרה לשלב בין לימוד התורה האישי להוראת התורה למעגלים שונים, שהיא התפקיד העיקרי והחשוב של רב בישראל.

שיעורי תורה בשידור

אין שידורים במהלך יום זה.

סדרות תורה אחרונות

"הקדמות" – אור החיים הקדוש
"הקדמות" – הקדמת הרמב"ם ליד החזקה
הקדמה למשנה תורה לרמב"ם
ירושלמי מסכת מועד קטן